Սյունիքի Մարզային Նյարդահոգեբուժական Դիսպանսերը

սպասարկում է ողջ Սյունիքի մարզի ազգաբնակչությանը՝ ցուցաբերելով բուժական և կանխարգելիչ օգնություն Սիսիանի, Գորիսի, Կապանի և Մեղրու տարածքների հոգեկան և թմրաբանական խանգարումներ ունեցող անձանց: 

Մեր մասին

“Սյունիքի Մարզային Նյարդահոգեբուժական Դիսպանսեր” ՓԲԸ-ն սպասարկում է ողջ Սյունիքի մարզի ազգաբնակչությանը՝ ցուցաբերելով բուժական և կանխարգելիչ օգնություն Սիսիանի, Գորիսի, Կապանի և Մեղրու տարածքների հոգեկան և թմրաբանական խանգարումներ ունեցող անձանց:

Ծառայություններ

Դիսպանսերում իրականացվում են հետևյալ ծառայությունները

Տարի
Հիվանդ
Օրեկան սպասարկում

Մեր պատվավոր հովանավորները